Wykonujemy zdjęcia punktowe rtg Planmeca z systemem radiowizjografii Rio Sensor przy fotelu pacjenta, dzięki temu obraz powstaje w sekundę na obrazie monitora.

Ważne jest również to, że system ten redukuje do minimum dawkę napromieniowania, która jest 10-o krotnie mniejsza niż przy zwykłym rtg.